Uzdatnianie wody i pierwiastki w niej

mar 12, 2022 | Zdrowie i uroda

oczyszczanie wody

Woda z kranu jest ogólnie dobrej jakości, jeśli jako kryteria oceny przyjmiemy normy regulacyjne. Jednak osoby chore na raka lub po przebytej chorobie muszą korzystać z wody pitnej o nienagannej jakości w imię zasady ostrożności. Jednak wiele badań ustala powiązania między rakiem a zanieczyszczeniami wody.

Jakość wody różni się w zależności od regionu i od czasu do czasu ze względu na działalność rolniczą. W rzeczywistości osoby wrażliwe mogą być narażone na działanie azotanów i pestycydów w ilościach przekraczających normy, nawet o tym nie wiedząc.

Ponadto standardy jakości nie uległy zmianie pomimo nowej wiedzy o zanieczyszczeniach o działaniu hormonalnym (niektóre pestycydy, hormony, bisfenol A itp.) lub o obecności pochodnych leczniczych.
Dlatego wskazane jest podjęcie środków ostrożności. Osobom chorym na raka lub po przebytej chorobie radzimy codziennie pić wodę z kranu tylko wtedy, gdy są pewni jej jakości, a jeśli nie, wyposażają się w wysokiej jakości filtr lub wodę butelkowaną. Są to rozwiązania krótkoterminowe, które należy precyzyjnie stosować: należy postępować zgodnie z instrukcją użycia filtrów i poddać butelki recyklingowi.

Wpływ zanieczyszczonej wody na zdrowie.

Istnieje kilka możliwych zanieczyszczeń w wodzie pitnej, niezależnie od ich pochodzenia.

Pestycydy (produkty fitosanitarne) są wykorzystywane głównie w rolnictwie, ale także w zastosowaniach domowych lub do utrzymania terenów zielonych. Są to insektycydy, trutka na szczury, fungicydy i herbicydy (chwastobójcze). Normę ustalono na 0,2 μg/L (mikrogram na litr) dla każdego rodzaju pestycydu, a suma tych produktów nie powinna przekraczać 0,7 μg/L. Ostatnie publikacje naukowe zwróciły uwagę na powiązania między zawodowym lub domowym narażeniem na pestycydy a rozwojem niektórych nowotworów (prostaty u mężczyzn, chłoniaków nieziarniczych i białaczki u dzieci). Ponadto połączenie kilku pestycydów w wodzie („efekt koktajlu”) ma działanie toksyczne, nawet jeśli każdy związek jest indywidualnie na poziomie tolerowanym przez władze. W końcu, kilka pestycydów wykazało działanie hormonalne (zmiana płci kijanek lub feminizacja ryb w rzekach). Ponieważ nie wszystkie są eliminowane przez jednostki uzdatniania wody, odnotowuje się przekroczenia. Możliwe, że skażona woda działa szkodliwie na osoby z nowotworami wrażliwymi na hormony (np. piersi, jajniki, macica, prostata, mózg).

Według Światowej Organizacji Zdrowia, ilość pestycydów związanych z wodą stanowi 12% całkowitego spożycia na spożycie. Należy wziąć pod uwagę codzienne spożywanie zanieczyszczonej wody w przypadku osób wrażliwych, których stan zdrowia może być wrażliwy na efekt progowy.

Azotany to pozostałości życia roślinnego naturalnie występujące w glebie. Są one szczególnie skoncentrowane i mają wysoki udział w gnojowicy (odchody zwierzęce) i większości nawozów rolniczych. Gdy są one rozprowadzane w nadmiarze, mogą zanieczyścić wody powierzchniowe poprzez spływ i gruntowe poprzez infiltrację. Norma europejska jest ustalona na 55 mg/L, aby zapobiec niektórym patologiom u małych dzieci, w szczególności methemoglobinemii. Nawet jeśli wyniki nie zawsze są zgodne z jednego badania do drugiego, obecność nadmiaru azotanów w wodzie pitnej została w kilku badaniach powiązana z rozwojem niektórych nowotworów (zwłaszcza pęcherza moczowego, ale także w niektórych populacjach raka prostaty i żołądka). W badaniach, w których jest wykrywany, związane z tym ryzyko nie jest nieistotne. Jest tego samego rozmiaru, co związane z hormonalną terapią zastępczą menopauzy w przypadku raka piersi.

Substancje lecznicze, nie są systematycznie mierzone przez władze. Kilka leków znajduje się obecnie w wodach rzecznych i gruntowych, ponieważ oczyszczalnie ścieków nie są wystarczająco wyposażone, aby je wyeliminować. Są to w szczególności leki przeciwnowotworowe, antybiotyki, hormony feminizujące, leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe i przeciwbólowe. Niektóre z tych substancji znajdują się w wodzie pitnej, ponieważ są słabo eliminowane przez jednostki uzdatniające przed dystrybucją wody pitnej w sieci publicznej. Do tej pory nie przeprowadzono badań konkretnie wiążących obecność tych zanieczyszczeń z chorobami człowieka. Niemniej jednak, kilka z tych zanieczyszczeń ma udowodniony biologiczny wpływ na ryby, szczególnie na poziomie hormonalnym. Chociaż stężenie w wodzie pitnej każdego leku przyjmowanego z osobna jest niezwykle niskie, mieszaniny wielu substancji mogą być szkodliwe dla osób wrażliwych, takich jak płód, małe dzieci, ale także osoby dotknięte chorobą nowotworową.

Chlor nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia, ale jego pochodne, w tym niektóre trihalometany (THM) mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzkiego poprzez promowanie raka pęcherza moczowego. Wysokiej jakości oczyszczanie ścieków przed uzdatnianiem wody pitnej ogranicza pojawianie się tych produktów ubocznych. To oczyszczanie jest skuteczne w większości dużych miast, ale nie zawsze w mniejszych miejscowościach i ważne jest, aby sprawdzić ich obecność w wodzie pitnej.

Ołów rzadko występuje w stanie naturalnym: znajduje się w starych rurach ołowianych. Obecność nadmiaru ołowiu w wodzie pitnej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu z różnych przyczyn, chorób układu krążenia i zaburzeń rozwoju mózgu u dzieci.

Zagrożenia mikrobiologiczne są obecnie dobrze kontrolowane dzięki wstrzykiwaniu do sieci dystrybucji wody pitnej środka dezynfekującego, na ogół chloru, oraz częstym sprawdzaniu wody z kranu i wody butelkowanej.

Woda wodociągowa podlega licznym kontrolom.
W przeważającej większości duże miasta rozprowadzają wodę „zgodną z wymogami”, która rzadko przekracza progi dla azotanów i pestycydów zgodnie z przepisami (w niektórych przypadkach woda „niezgodna jest rozpowszechniana bez ograniczenia użytkowania uznanego za konieczne).

Filtry do wody mogą być przydatne w usuwaniu nieprzyjemnych zapachów lub smaków z wody pitnej. Różne systemy działają na różne możliwe zanieczyszczenia. Wystarczy pozostawić wodę z kranu w karafce na godzinę, aby usunąć chlor i pochodne chloru przez odparowanie.

Filtruj dzbanki i filtry z kranu, dzięki sproszkowanemu węglem aktywnym, usuwaj chlor i pochodne chloru oraz niektóre nierozpuszczalne w wodzie pestycydy, takie jak lindan i atrazyna, a także niektóre pozostałości leków. Niektóre dzbanki eliminują azotany.

Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na ryzyko uwolnienia się zanieczyszczeń zawartych we wkładzie po upływie terminu ważności filtra i dlatego skrupulatnie przestrzegać instrukcji użytkowania. Jeśli chodzi o bardziej wyrafinowane filtry z mechanizmem odwróconej osmozy, które są instalowane pod zlewem lub na blacie, filtrują one 96% azotanów, 97% pestycydów, 99% ołowiu, a także większość pozostałości leków. Są to najwydajniejsze filtry, ale też najdroższe.

Woda butelkowana.
Naturalne wody mineralne i źródlane mają pochodzenie podziemne, są zdrowe mikrobiologicznie i nie są poddawane uzdatnianiu. Częste kontrole zapewniają, że mierzone zanieczyszczenia nie przekraczają tolerowanych progów dla wody pitnej przez cały rok. W przypadku największych marek obszary zlewni są chronione (szczególnie przez rolnictwo ekologiczne). Wody mineralne również korzystają z naturalnej filtracji przez warstwy geologiczne przez kilka lat przed wydobyciem do spożycia przez ludzi.

Wody mineralne mogą zawierać azotany pochodzenia naturalnego ze względu na biologię roślin i gleby, ale powyżej 22 mg/l azotany byłyby uważane za wskaźnik zanieczyszczenia. Dodatkowo dla wody przeznaczonej dla niemowląt przepisy nakładają ścisły limit 11 mg/l. Niektóre wody mineralne są bardzo bogate w minerały i nie nadają się do codziennego spożycia, szczególnie przez osoby z problemami z nerkami lub skłonne do odwodnienia.

Naturalna woda mineralna ma stały skład, podczas gdy dla wody źródlanej to kryterium nie obowiązuje.