5 największych wyzwań dla transportu i logistyki w 2022 roku

sty 2, 2022 | Przemysł

tir

Odporność łańcucha dostaw jest stale wystawiana na próbę. Zmiany w technologii i oczekiwaniach konsumentów, obniżone koszty transportu, rosnące koszty paliwa i niedobory kierowców oraz globalna pandemia z pewnością sprawiły, że logistyka wkroczyła w nową erę, która staje się coraz bardziej złożonym procesem.

Jakie są główne problemy, którym musi stawić czoła logistyka i transport?

Pandemia ukształtowała nową przyszłość dla logistyki i z pewnością zmusiła wiele firm do obniżenia kosztów transportu. Wiele firm musiało ograniczyć liczbę przewoźników lub wystąpić o zniżki i obniżone stawki.

Nie jest to jednak dobre rozwiązanie. Cięcie kosztów i brak optymalizacji procesu wysyłki może mieć negatywny wpływ na zadowolenie klientów, ponieważ dostawy mogą się spóźniać lub, w najgorszym przypadku, w ogóle nie docierać.

Jako konkretny przykład można podać fakt, gdzie klienci zamawiają towary i wybierają usługę szybkiej dostawy za pośrednictwem Amazon Delivery. Wybór ten ma reperkusje dla wszystkich firm świadczących podobne usługi, ponieważ klienci chcą mieć takie same usługi jak w Amazon.
Od czasu pierwszej fali Covid-19 koniecznością stało się zorganizowanie planu awaryjnego i wyciągnięcie wniosków z wcześniejszych błędów. Uznanie błędów popełnionych w przeszłości i zrozumienie zagrożeń to kluczowe punkty wyjścia dla przyszłości.

Popełnione błędy i podjęte ryzyko służą wyciąganiu wniosków oraz tworzeniu odpornych i elastycznych systemów logistycznych, które będą w stanie dostosować się do nowych wymogów przyszłości.

Kluczowe wyzwania w transporcie i logistyce

Aby sprostać kluczowym wyzwaniom, głównym celem branży powinno być zapewnienie korzystania z bardziej zrównoważonego transportu, osiągnięcie większego zadowolenia klientów i promowanie rozwoju gospodarczego.

1
Trudności z obniżeniem kosztów transportu
Transport i spedycja to zdecydowanie dwa najdroższe etapy procesów logistycznych. W 2018 r. firmy w samych Stanach Zjednoczonych wydały na transport ponad 1,45 bln USD. Tego problemu nie da się łatwo i natychmiast rozwiązać.
Pozytywnym aspektem jest to, że możemy zacząć ograniczać jego wpływ, optymalizując trasy żeglugowe dzięki analizie danych. Optymalizując realizację zamówień, dotrzymując ustalonych terminów i przewidując warunki ruchu, możemy obniżyć koszty, a jednocześnie zwiększyć zadowolenie klientów.

2
Wzrost cen paliw i jego wpływ na gospodarkę
Rosnące ceny paliw mają silny wpływ na wszystkich konsumentów, na ceny lotów i oczywiście na sektor logistyczny. Wzrost ten prowadzi również do opóźnień w łańcuchu dostaw przy wyborze samochodów ciężarowych, których należy użyć.

Również w tym przypadku technologia wspiera sektor logistyczny. Dzięki konsolidacji liczby przesyłek i wykorzystaniu analizy danych do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji tras można zoptymalizować budżet logistyczny. Zmniejszając liczbę kilometrów, zmniejszamy zużycie paliwa, co jest to również korzystne dla środowiska.

3
Niedobór kierowców
W 2018 r. brakowało około 50 000 kierowców z powodu dynamicznie rozwijającej się gospodarki amerykańskiej, uciążliwych zmian wymaganych od kierowców i czasu spędzanego poza domem. Ten niedobór wywołał efekt domina. Kiedy gospodarka się rozwija, nie ma możliwości dostarczenia wszystkich towarów tam, gdzie są potrzebne, a koszt produktów wzrasta, co wywołuje efekt odwrotny do boomu gospodarczego.

Ludzie, którzy zarządzają złożonymi systemami logistycznymi, stanowią element układanki, która trzyma gospodarkę w całości, co umożliwia towarom dotarcie do miejsca przeznaczenia.
Obecnie z powodu Brexitu i pandemii brakuje ponad 300 tys. kierowców. Jest to spowodowane kilkoma czynnikami:
– problemy finansowe doprowadziły do braku zasobów,
– utrzymują się zasady dystansu społecznego,
– fundusze rządowe zniechęcają kierowców do powrotu do pracy.

Co można zrobić, aby rozwiązać ten problem?

Dzięki optymalizacji transportu można zmaksymalizować wydajność floty pojazdów i kierowców. Nowe rozwiązania w zakresie oprogramowania pomagają planistom analizować dane i optymalnie wykorzystywać zasoby.

Dzięki obliczaniu tras i realistycznych czasów przyjazdu kierowcy będą bardziej punktualni. Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do optymalizacji transportu zmniejsza stres kierowców i przyczynia się do zwiększenia ich zadowolenia.

4
Kompleksowe regulacje rządowe
Nieprzewidziane wydarzenia, takie jak Covid-19 i Brexit, przyspieszyły prace rządów nad transformacją cyfrową. Procesy te są jednak nadal bardzo długie i jest zbyt dużo biurokracji. Pandemia nauczyła nas, że musimy wykorzystać technologię, aby stać się bardziej elastycznymi i zdolnymi do adaptacji.
Zastąpienie przestarzałych systemów rozwiązaniami automatycznymi, np. PTV Map&Guide i PTV Route Optimiser, które umożliwiają planistom poprawę efektywności transportu.

5
Rosnące zapotrzebowanie na zrównoważoną logistykę
Innym godnym uwagi i pozytywnym skutkiem pandemii jest dążenie do bardziej świadomej konsumpcji. Konsumenci i firmy chcą wiedzieć, jakie produkty wspierają i w jaki sposób przyczyniają się one do ochrony środowiska.

Stąd zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone operacje logistyczne. Planiści mogą rozwiązać te problemy, korzystając z technologii takich jak PTV Route Optimiser.
Oprogramowanie PTV pomaga zaoszczędzić 40 000 ton CO2 każdego dnia, a koszty transportu spadają średnio o 17%.

Wynikają z tego też inne korzyści:
– firmy, które mniej zanieczyszczają środowisko, mają większe szanse na zdobycie
kontraktów,
– przestrzegana jest polityka rządu,
– pojazdy ekologiczne zmniejszają wydatki na paliwo.

Rozwiązania w zakresie transportu i logistyki minimalizujące ryzyko

W 2022 roku rosnące ceny paliw, brak kierowców oraz nacisk rządowy i społeczny na większą cyfryzację i zrównoważony rozwój sprawią, że transport i logistyka będą nadal pod dużą presją.
Operatorzy logistyczni mogą sprostać tym wyzwaniom, integrując rozwiązania w zakresie oprogramowania z procesami biznesowymi.
Zmniejszenie liczby kilometrów i kosztów transportu.

Oprogramowanie umożliwia firmom logistycznym znaczne obniżenie kosztów transportu. Duże oszczędności można uzyskać dzięki optymalizacji tras, co znacznie zmniejsza liczbę kilometrów, a tym samym zużycie paliwa. Ponadto oprogramowanie do planowania tras umożliwia obliczanie kosztów, w tym kosztów opłat drogowych.
Oprogramowanie PTV Map&Guide jest przeznaczone specjalnie do obliczania zoptymalizowanych tras dla samochodów ciężarowych i dużych pojazdów i jest wyposażone w moduł obliczania kosztów transportu.

Optymalizacja wykorzystania floty i kierowców.

Oprogramowanie takie jak PTV Route Optimiser optymalnie rozdziela zlecenia na dostępne pojazdy i tworzy wydajne harmonogramy dla kierowców. Identyfikuje ono najlepszą sekwencję przystanków dla każdego pojazdu i oblicza zoptymalizowane trasy.

Ponadto połączenie dostaw i odbiorów zmniejsza liczbę pustych przebiegów. Dzięki wydajnym i inteligentnym algorytmom oprogramowanie rozwiązuje te wyzwania logistyczne skuteczniej niż nawet najbardziej doświadczony planista transportu, który mógłby to zrobić ręcznie. W ten sposób zapewnia się pełne wykorzystanie dostępnych zasobów i umożliwia firmom realizację większej liczby zleceń przy użyciu istniejących pojazdów.

Wykorzystanie technologii do zmniejszenia ryzyka w całym łańcuchu dostaw.
Oprogramowanie umożliwia firmom transportowym śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym, obliczanie szacunkowego czasu przybycia oraz udostępnianie danych o lokalizacji i przybyciu wszystkim zainteresowanym stronom w całym łańcuchu transportowym.

Zwiększa to przejrzystość, bezpieczeństwo i wydajność. Komponenty deweloperskie PTV xServer oferują wydajne interfejsy API dla wszystkich wymagań geograficznych i logistycznych i można je w prosty i elastyczny sposób zintegrować z każdą infrastrukturą oprogramowania.
Zadowolenie kierowców.

Ruch uliczny, opóźnienia, strefy wyłączone z ruchu na obszarach miejskich, trudności ze znalezieniem bezpiecznego miejsca parkingowego – życie przewoźnika jest często stresujące i gorączkowe.
PTV Navigator wspiera kierowców i prowadzi ich do celu na czas. Oprogramowanie wyznacza trasy dostosowane do profilu wybranego pojazdu. Optymalizator trasy PTV tworzy harmonogramy, śledzi informacje o lokalizacji i przyjazdach oraz zwiększa punktualność.
Ograniczenie emisji.

W ostatnich miesiącach wiele mówi się o konieczności ograniczenia emisji, aby nie przekroczyć temperatury 1,5 stopnia Celsjusza. Presja na wprowadzanie dalszych ograniczeń jest coraz większa i coraz więcej krajów promuje stosowanie programów monitorowania i obliczania emisji.

Zdolność do dokładnego obliczania i raportowania wszystkich emisji (zwłaszcza CO2 i azotu) staje się decydującym czynnikiem sukcesu każdej firmy logistycznej. Wszystkie rozwiązania programowe PTV umożliwiają obliczanie emisji. PTV xServer oferuje komponent dostępny jako usługa sieciowa w chmurze lub jako rozwiązanie on-premise, które umożliwia zintegrowanie funkcji obliczania emisji z istniejącą architekturą oprogramowania.